Stemsite gesloten

De stemsite werd op 16 november afgesloten.

vrijdag 7 november 2014

Nominees Groot gezien

Tot slot stellen we de genomineerden in de categorie Groot gezien aan u voor. Deze springen in het oog door een sterk bovenlokaal project waar de gebruiker beter van wordt.

De bib op school - Bibnet

De bib op school, een project van Bibnet, biedt de bibliotheek een aantal hulpmiddelen om met een verrijkt aanbod een blijvende samenwerking met secundaire scholen op te bouwen op het vlak van mediawijsheid en leesbevordering. Zowel bibliotheken als scholen kunnen deze hulpmiddelen gratis gebruiken. Doel van het project is dat school en bibliotheek elkaar als partner gaan zien, dat ze in dialoog en op maat van de lokale noden hun samenwerking vormgeven. Bibnet ontwikkelde hiervoor een inspiratiegids voor bibliotheken die een duurzame en succesvolle samenwerking willen uitbouwen met secundaire scholen. Bibnet roept bibliotheken ook op om lokaal ontwikkeld materiaal te delen en het project mee vorm te geven in de expertengroep, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Muziekbank Vlaanderen - Resonant

Resonant vzw wil op een innovatieve manier muzikaal erfgoed uit Vlaanderen en Brussel ontsluiten en (opnieuw) bekend maken. Daartoe lanceerde ze de Muziekbank Vlaanderen, een gebruiksvriendelijke databank met de beschrijving van muziekarchieven en -collecties uit Vlaanderen. De Muziekbank biedt de (professionele) gebruiker een brede waaier aan zoek- en verfijnmogelijkheden om het beoogde erfgoeddocument te vinden. Bemerk je dat een bepaald archief niet is opgenomen in de Muziekbank, roept Resonant vzw op dit te melden, zodat ze de databank kan verrijken.

Flandrica.be - Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Met het project Flandrica.be wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek erfgoedmateriaal dat voor Vlaanderen vanuit cultureel en historisch oogpunt belangrijk is, digitaliseren en toegankelijk maken voor iedereen. Flandrica.be ondersteunt daartoe de Vlaamse erfgoedbibliotheken en hun partners om hun materiaal op een kwaliteitsvolle manier te digitaliseren. Het project bundelt de resultaten in een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek met een handige zoekinterface. Je kan zoeken op collectie (van één van de zes partner bibliotheken), op thema, op plaats en op periode. De foto’s van de gedigitaliseerde werken zijn van zeer hoge kwaliteit. Het project zorgt ervoor dat meer mensen hun weg vinden naar de erfgoedcollecties uit Vlaanderen. De digitalisering draagt ook bij tot de preservering van deze veelal oude stukken.

CEST - PACKED

CEST staat voor Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox. Het project wil Vlaamse erfgoedinstellingen wegwijs maken in het gebruik van standaarden om digitale collecties te creëren en te ontsluiten. De website functioneert als een wiki-platform, waarop experts en gebruikers niet alleen informatie kunnen opzoeken, maar waarop ze ook hun expertise kunnen delen. CEST maakt sinds 2011 structureel deel uit van PACKED vzw.


Zadenbibnetwerk

In samenwerking met MijnTuin.org, een sociaal netwerk voor tuinliefhebbers in Vlaanderen en Nederland, kunnen bibliotheekgebruikers sinds twee jaar zaden uitwisselen in een netwerk van bibliotheken. Deze zogenaamde zadenbibs kiemen in Vlaanderen en Nederland. In Vlaanderen en Brussel zijn het er al meer dan 20. Ze bieden hun gebruikers gratis zaden aan van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten en bloemen. In ruil schenken de deelnemers na een succesvolle oogst wat zaadjes terug aan de bib. Zo houdt het project de traditie van zaden kweken en delen in ere. Op de Pinterestpagina van het project, met meer dan 7000 volgers, deelt een netwerk van tuiniers kennis en ervaringen met elkaar en met het grote publiek. De zadenbibs zelf worden uitgenodigd hun kennis te delen via de pagina’s van het zadenbibnetwerk op Kenniskantoor. Daar vind je alle informatie over de zadenbib op een gestructureerde manier bij elkaar.

Paukeslag - Poëziecentrum

Paukeslag is een multimediaal digitaal platform waarin poëzie-erfgoed uit zowel erfgoedinstellingen als uit literaire organisaties zichtbaar gemaakt wordt voor het grote publiek. Paukeslag heeft hierbij niet enkel oog voor grote organisaties, maar ook voor prille initiatieven met toekomstpotentieel. Het project focust daarmee op levend poëzie-erfgoed, maar evengoed wordt materiaal opgenomen uit ter ziele gegane organisaties. Op die manier voorkomt Paukeslag dat archieven boordevol fascinerend materiaal verdwijnen met de culturele organisaties die ze schiepen. Zo wordt het poëzie-erfgoed van gisteren inspiratie voor het poëzie-erfgoed van morgen. Paukeslag werd het leven ingeblazen door Poëziecentrum, met subsidies van de Nederlandse Taalunie en het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Daarnaast hielpen heel wat organisaties uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika het project realiseren.

Cursus Informatievaardigheden – Bibliotheek Bytes & Books, HoGent

Met deze interactieve en praktijkgerichte tutorial verwerven studenten in het hoger onderwijs de nodige informatievaardigheden. De cursus behandelt verschillende fasen van het informatieproces, van probleemstelling en zoekstrategie tot verwerking van informatie op een correcte manier. Studenten leren zoeken op internet, in de catalogus en in databanken. Afbeeldingen, vragen, quizjes, oefeningen en filmpjes maken de theorie aanschouwelijk, houden de studenten bij de les en zorgen ervoor dat ze de vaardigheden meteen kunnen trainen. Dankzij de onderverdeling in modules en de overzichtelijke navigatie vind je onmiddellijk de informatie die je nodig hebt. De cursus werd samengesteld door Bibliotheek Bytes & Books van Hogeschool Gent, in samenwerking met Arteveldehogeschool Gent, Erasmushogeschool Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen en UGent.

Tutorial informatievaardigheden – AUHA-bibliotheken

De tutorial informatievaardigheden van de AUHA (Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen) is gericht op eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs maar is ook bruikbaar voor andere geïnteresseerden. De cursus behandelt verschillende stappen van het informatieproces in de modules “Zoekmethoden”, “Informatiebronnen” en “Refereren”. In het onderdeel “Tips & tutorials” leer je werken met de catalogus. Je kan er specifieke instructiefilmpjes bekijken van enkele bibliotheken uit het netwerk. Bij elk stukje theorie kan de student zijn of haar vaardigheden trainen in de oefeningen. Naast de volledige versie is er een verkort programma dat student ondersteunt bij het schrijven van een paper. Je vindt de cursus op de website  van de AUHA en van de bibliotheken die deel uitmaken van dit netwerk. De tutorial werd ontwikkeld door de AUHA, een samenwerkingsverband van Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool en Karel de Grote-Hogeschool.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten